Κυπριακά ΜΜΕ και παραπληροφόρηση

Τα κυπριακά ΜΜΕ, από τη δημιουργία τους και κατά κανόνα, παραπληροφορούν, κιτρινίζουν και δεν αφήνουν τον αναγνώστη να κρίνει την είδηση. Έτερες προσπάθειες δεν τυγχάνουν υποστήριξης από την πολιτική και θρησκευτική ελίτ και αποδοχής από τις πλατιές μάζες.  Αντίθετα, τα … Συνέχεια