Γιατί η Τρόικα υπολογίζει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στα 10δις: Παρενδυόμενος τον μάντη Κάλχα

Ζούμε μέρες απόλυτου παραλογισμού. Η Τρόικα(εδώ) υπολόγισε, συμψηφίζοντας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καθώς και εκείνα για τα οποία έχει γίνει αλλαγή του χρόνου αποπληρωμής, πως οι κυπριακές τράπεζες θα χρειαστούν πάνω από 10δις για ανακεφαλαιοποίηση. (Σημειώνεται ότι οι κυπριακές τράπεζες, … Συνέχεια