Δίδακτρα δια πάσα νόσον;

Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου φοιτούν 4684 προπτυχιακοί φοιτητές, χωρίς δίδακτρα. Αν επιβάλλονταν δίδακτρα όμοια με αυτά λόγου χάριν του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ήτοι 9000 περίπου το χρόνο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου θα είχε επιπλέον έσοδα €42,1εκ. Ακόμα κι έτσι, δεν καλύπτονται ούτε τα … Συνέχεια